Zastosowanie informatyki w logistyce

,

Jeśli stoicie przed wyborem przedmiotu „zastosowanie informatyki w logistyce” czy „programowanie mikrokontrolerów”, to bez zastanowienie bierzcie te drugie. Logistyka z założenia miała być takim lajtowym przedmiotem, w rzeczywistości było to orka bez końca na horyzoncie.

Paczka zwiera:

 1. Opracowanie pytań na egzamin:
  • Model i typy struktur systemów logistycznych.
  • Łańcuchy towarów, łańcuchy logistyczne, łańcuchy dostaw.
  • Rodzaje transformacji towarów i realizujace transformacje procesy logistyczne.
  • Działy logistyki w ujęciu fazowym (na poszczególnych etapach działalności gospodarczej).
  • Działy logistyki w ujęciu funkcjonalnym (w zależności od realizowanych działań).
  • Rola logistyki w kształtowaniu wartości użytkowej towaru.
  • Elementy składowe całkowitych kosztów logistyki.
  • Konflikty w sferze kosztów całkowitych logistyki.
  • Czynniki wpływające na znaczenie logistycznej obsługi dostawczej.
  • Przyczyny utrzymywania zapasów w działalności gospodarczej.
  • Elementy składowe kosztów utrzymywania zapasów.
  • Określić wielkość i warunki obowiązywania optymalnej wielkości zamówienia.
  • Reguły zamawiania towarów – wykresy.
  • Czynniki wpływające na wielkość zapasu bezpieczeństwa i sposób ich uwzględniania.
  • Dokładność prognozy popytu a wielkość zapasu bezpieczeństwa.
  • Metoda wtórnego punktu zamawiania – zależności.
  • Zasady selektywnej gospodarki magazynowej.
  • Obszary magazynu i ich funkcje.
  • Systemy składowania (magazynowe).
  • Koncepcja magazynu wysyłkowego.
  • Koncepcja magazynu kompletacji.
  • Przyporządkowywanie miejsc składowania w magazynie.
  • Typy regałów magazynowych.
  • Typy obiektów magazynowych.
  • Funkcje opakowań.
  • Jednostka logistyczna definicja i typy.
  • Łańcuch transportowy i jego rodzaje.
  • Gałęzie transportu – wymienić.
  • Transport intermodalny rodzaje i uzasadnienie.
  • Konkurujące metody transportu.
  • Zasady określania i czynniki wpływające na stawki przewozowe.
  • Formuły sprzedaży – omówić typy.
  • Formuły sprzedaży – omówić przykłady.
  • Zastosowania informatyki w logistyce.
  • Zastosowania systemów eksperckich w logistyce.
  • Metoda siatki wyznaczania lokalizacji obiektów sieci logistycznej.
 2. Decyzję na poszczególne tygodnie w Logistycznej grze decyzyjnej (nie pamiętam dokładnie, ale osiągnąłem duży zysk, który pozwolił na zajęcie pierwszego miejsca).
 3. Rozwiązanie zadania z Polskie Przedsiębiorstwo Piekarnicze (arkusz + solver).
 4. Rozwiązanie zadania z programowania dynamicznego (arkusz + solver).
 5. Sprawozdanie z optymalizacji wielkości zamówienia, Just-In-Time in Kalamazoo.

 

Pobierz: Zastosowanie informatyki w logistyce.zip

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *