Technologie baz danych

,

Skład paczki:

 1. Opracowane zagadnienia na egzamin:
  • Pojęcia podstawowe: baza danych, system bazy danych, system zarządzania bazą danych, schemat bazy danych, stan bazy danych.
  • Przedstaw 3-poziomową architekturę systemu bazy danych.
  • Wymień kategorie modeli danych.
  • Przedstaw definicje podstawowych pojęć dotyczących struktur danych relacyjnego modelu danych (atrybut, domena, krotka, relacja, perspektywa).
  • Przedstaw definicje podstawowych operacji algebry relacji (projekcja, selekcja(w tym warunek selekcji), połączenie (w tym: warunek połączeniowy, Θ-join, równołączenie).
  • Co to są ograniczenia integralnościowe?
  • Przedstaw definicję klucza podstawowego i klucza obcego.
  • Przedstaw definicje ograniczenia na unikalność krotek relacji, ograniczenie klucza podstawowego, ograniczenie referencyjne.
  • Przedstaw następujące organizacje struktur fizycznych plików danych: pliki nieuporządkowane (ang. heap file), pliki sekwencyjne. Jakie są zalety i wady tych organizacji plików z punktu widzenia wykonywania operacji modyfikacji danych w bazie danych.
  • Dla jakiej organizacji fizycznej plików danych można stosować algorytm przeszukiwania binarnego.
  • Przedstaw koncepcję plików haszowych. Jaką funkcję haszującą najczęściej wykorzystuje się w praktyce.
  • Co to jest kolizja, w kontekście plików haszowych. Jakie znasz metody rozwiązywania tego problemu.
  • Przedstaw koncepcję indeksu.
  • Jaka jest różnica pomiędzy indeksem gęstym i rzadkim?
  • Przedstaw koncepcje indeksów podstawowych, zgrupowanych i wtórnych, charakterystykę tych struktur indeksowych oraz problemy związane z tymi strukturami indeksowymi.
  • Dla danego pliku danych można założyć jeden czy wiele indeksów wtórnych na polu niekluczowym. Jaka jest główna zaleta indeksów wtórnych (co one dają?).
  • Przedstaw koncepcję indeksu typu B-drzewo. Co oznacza, że B-drzewo jest zbalansowane?
  • Struktura liścia i węzła węwnętrznego B+ drzewa rzędu 3.
 2. Wszystkie zapytania SQL z zadań na ćwiczeniach.

 

Pobierz: Technologie baz danych.zip

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *