Wpisy z tagiem 'PP'.

 1. Ocena efektywności systemów komputerowych

  Maciej Kłak,

  Moim zdaniem jeden z najcięższych przedmiotów na całej specjalizacji. Głownie za sprawą dra Drozdowskiego, oraz jego kilkuset stronicowego skryptu oraz kolokwiów na każdym wykładzie.

  Anyway:) W ramach ćwiczeń należało wykonać m.in. projekt, które będzie badał wydajność pewnego zagadnienia. Osobiście zdecydowałem stworzyć Browser Animation Benchmark, aplikację badającą rodzaje animacji w przeglądarkach. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu. Kod dostępny jest na GitHubie.

  Skład paczki:

  1. Sprawozdanie z porównania wydajności języka PHP i Java + kody źródłowe sktyptów.
  2. Pytania i szczątkowe odpowiedzi na kolokwiach i egzaminie końcowym, m.in.:
   • Co to jest PUE oraz podać obecne wartości.
   • Obliczyć Q1, Q3, SIQR, q0,2, q0,9. Sporządzić histogram. Obliczyć dostępność.
   • Sporządzić wykres kwantyl-kwantyl
   • Metodę regresji liniowej zastosowano w celu określenia zmian liczby zarejestrowanych użytkowników Y’ w setkach, od numeru tygodnia X, dla rzeczywiście zarejestrowanych liczb użytkowników y podanych w tabeli.

   

  Pobierz: Ocena efektywności systemów komputerowych.zip

 2. Sieci komputerowe

  Maciej Kłak,

  Napomknę tylko, że jeśli nie mieliście wcześniej styczności z doktorem Sajkowski, to szczerze zapraszam na jego wykład. Z sieci pewnie nic nowego się nie dowiecie, ale jego dygresje i przemyślenia są naprawdę bezcenne.

  Skład paczki:

  1. Sprawozdanie: Adresacji IP v4
   • Sprawdź adres ip oraz maskę podsieci komputera, na którym teraz pracujesz.
   • Przedstaw maskę w postaci skróconej.
   • Podaj adres sieci oraz adres rozgłoszeniowy
   • Podaj zakres i ilość adresów, które można przydzielić komputerom w tej sieci.
   • Wykonaj punkty 2 – 4 dla adresu 172.17.1.14 o masce 255.255.240.0.
   • Podziel sieć 192.168.111.0 /24 na 4 równe podsieci. Podaj tylko ich adresy i maski.
   • Podziel sieć 100.100.64.0 /18 na 3 podsieci – jedną większą i 2 mniejsze. Podaj tylko ich adresy i maski.
   • Dokonaj agregacji adresów z zakresu 140.12.64.0 /24, 140.12.65.0 /24, …, 140.12.127.0 /24. Podaj adres i maskę nadsieci.
   • Dla poniższego rysunku załóżmy następującą sytuację: dostawca usług R1 (jego nazwa bierze się od nazwy rutera R1) dysponuje adresem CIDR 200.200.50.0/23. Część tej przestrzeni przeznacza dla własnych sieci IP, a resztę oddaje swoim poddostawcom R2 i R4. Ci ostatni postępują według podobnego schematu. Zakładając rozmiary sieci takie, jak przedstawiono, zaproponuj schemat adresacji IP dla wszystkich sieci.
   • Utworzyć dwa dodatkowe interfejsy logiczne z dowolnymi adresami ip i maskami. Przetestować i opisać działanie opcji up oraz down polecenia ifconfig na wszystkich interfejsach.
   • Dla sieci przedstawionych poniżej należy przygotować schemat adresacji IP używając adresów z puli prywatnej. Dalej należy skonfigurować interfejsy logiczne komputerów tak, by komputery na końcach każdego połączenia mogły się komunikować.
   • Czy w powyższych przypadkach istnieją interfejsy z adresami ip niedostępnymi dla innych komputerów? Odpowiedź uzasadnić.
  2. Sprawozdanie: Statyczny wybór trasy w systemie Linux, protokół ARP
   • Dla poniższego rysunku zaproponować schemat adresacji IP, używając adresów z puli prywatnej. Zgodnie z przyjętym schematem adresacji skonfigurować interfejsy logiczne wszystkich komputerów.
   • Stosując polecenie route, zdefiniować w komputerach R1, R2 i R3 zawartość ich tablic trasy. Komputery te będą pełnić rolę ruterów.
   • Ustawić w komputerach K1, K2 i K3 odpowiedni adres bram domyślnych. Co by się działo, gdyby ich nie ustawiono?
   • Włączyć w ruterach funkcję przenoszenia pakietów między logicznymi interfejsami (ang. forwarding), wpisując do pliku /proc/sys/net/ipv4/ip_forward wartość 1.
   • Przetestować poleceniami ping oraz traceroute działanie sieci. Wszystkie spostrzeżenia opisać. Czy w tym przypadku istnieją interfejsy z adresami ip
    niedostępnymi dla innych komputerów?
  3. Sprawozdanie: Konfiguracja serwera DNS, Apache, MySQL
   • Korzystając z programu VirtualBox przygotować nową maszynę wirtualną z czystym systemem Linux Debian. W ustawieniach sieciowych wybrać połączenie mostkowe z interfejsem eth0. Zainstalować pakiety bind9, apache2 oraz mysql.
   • Skonfigurować serwer DNS tak, aby obsługiwał domenę podaną na zajęciach (każdy serwer otrzyma swoją).
   • Dla otrzymanej domeny skonfigurować dwie subdomeny podpięte pod różne, prywatne adresy ip podane na zajęciach. Wszystkie adresy powinny być w tej samej sieci.
   • Skonfigurować serwer Apache tak, aby obsługiwał obie subdomeny.
   • Na jednej z subdomen zainstalować dowolną darmową aplikację internetową działająca w oparciu o bazę MySQL, napisaną w języku PHP. W tym celu należy utworzyć nową bazę i użytkownika za pomocą phpmyadmin’a.
  4. Sprawozdanie: Statyczny wybór trasy w systemie Linux, protokół ARP
   • Dla poniższego rysunku zaproponować schemat adresacji IP, używając adresów z puli prywatnej. Zgodnie z przyjętym schematem adresacji skonfigurować interfejsy logiczne wszystkich komputerów.
   • Stosując polecenie route, zdefiniować w komputerach R1, R2 i R3 zawartość ich tablic trasy. Komputery te będą pełnić rolę ruterów.
   • Ustawić w komputerach K1, K2 i K3 odpowiedni adres bram domyślnych. Co by się działo, gdyby ich nie ustawiono?
   • Włączyć w ruterach funkcję przenoszenia pakietów między logicznymi interfejsami (ang. forwarding), wpisując do pliku /proc/sys/net/ipv4/ip_forward wartość 1.
   • Przetestować poleceniami ping oraz traceroute działanie sieci. Wszystkie spostrzeżenia opisać. Czy w tym przypadku istnieją interfejsy z adresami ip
    niedostępnymi dla innych komputerów?
  5. Sprawozdanie: Dynamiczny wybór trasy w routerach Cisco
   • Dla poniższego rysunku zaproponować schemat adresacji IP korzystając z puli adresów prywatnych.
   • Dokonać konfiguracji routerów w taki sposób, aby wybór trasy realizowany był dynamicznie za pomocą protokołu RIP.
   • Przetestować polecenie traceroute wywołane na komputerze K1 w celu znalezienia trasy do komputera K3. Wynik opisać.
   • Przetestować i krótko opisać działanie poleceń show cdp neighbor, show ip protocols, oraz show ip route wywołanych na dowolnym routerze.

   

  Pobierz: Sieci komputerowe.zip

 3. Inżynieria biznesowa

  Maciej Kłak,

  Skład paczki:

  1. Mowa ciała – mapa myśli + definicje + kurs + ćwiczenia.
  2. TIBCO – symulacja wniosku kredytowego.
  3. TIBCO – raport z modelowania aukcji internetowej.

   

  Pobierz: Inżynieria biznesowa.zip

 4. Technologie baz danych

  Maciej Kłak,

  Skład paczki:

  1. Opracowane zagadnienia na egzamin:
   • Pojęcia podstawowe: baza danych, system bazy danych, system zarządzania bazą danych, schemat bazy danych, stan bazy danych.
   • Przedstaw 3-poziomową architekturę systemu bazy danych.
   • Wymień kategorie modeli danych.
   • Przedstaw definicje podstawowych pojęć dotyczących struktur danych relacyjnego modelu danych (atrybut, domena, krotka, relacja, perspektywa).
   • Przedstaw definicje podstawowych operacji algebry relacji (projekcja, selekcja(w tym warunek selekcji), połączenie (w tym: warunek połączeniowy, Θ-join, równołączenie).
   • Co to są ograniczenia integralnościowe?
   • Przedstaw definicję klucza podstawowego i klucza obcego.
   • Przedstaw definicje ograniczenia na unikalność krotek relacji, ograniczenie klucza podstawowego, ograniczenie referencyjne.
   • Przedstaw następujące organizacje struktur fizycznych plików danych: pliki nieuporządkowane (ang. heap file), pliki sekwencyjne. Jakie są zalety i wady tych organizacji plików z punktu widzenia wykonywania operacji modyfikacji danych w bazie danych.
   • Dla jakiej organizacji fizycznej plików danych można stosować algorytm przeszukiwania binarnego.
   • Przedstaw koncepcję plików haszowych. Jaką funkcję haszującą najczęściej wykorzystuje się w praktyce.
   • Co to jest kolizja, w kontekście plików haszowych. Jakie znasz metody rozwiązywania tego problemu.
   • Przedstaw koncepcję indeksu.
   • Jaka jest różnica pomiędzy indeksem gęstym i rzadkim?
   • Przedstaw koncepcje indeksów podstawowych, zgrupowanych i wtórnych, charakterystykę tych struktur indeksowych oraz problemy związane z tymi strukturami indeksowymi.
   • Dla danego pliku danych można założyć jeden czy wiele indeksów wtórnych na polu niekluczowym. Jaka jest główna zaleta indeksów wtórnych (co one dają?).
   • Przedstaw koncepcję indeksu typu B-drzewo. Co oznacza, że B-drzewo jest zbalansowane?
   • Struktura liścia i węzła węwnętrznego B+ drzewa rzędu 3.
  2. Wszystkie zapytania SQL z zadań na ćwiczeniach.

   

  Pobierz: Technologie baz danych.zip

 5. Zastosowanie informatyki w logistyce

  Maciej Kłak,

  Jeśli stoicie przed wyborem przedmiotu „zastosowanie informatyki w logistyce” czy „programowanie mikrokontrolerów”, to bez zastanowienie bierzcie te drugie. Logistyka z założenia miała być takim lajtowym przedmiotem, w rzeczywistości było to orka bez końca na horyzoncie.

  Paczka zwiera:

  1. Opracowanie pytań na egzamin:
   • Model i typy struktur systemów logistycznych.
   • Łańcuchy towarów, łańcuchy logistyczne, łańcuchy dostaw.
   • Rodzaje transformacji towarów i realizujace transformacje procesy logistyczne.
   • Działy logistyki w ujęciu fazowym (na poszczególnych etapach działalności gospodarczej).
   • Działy logistyki w ujęciu funkcjonalnym (w zależności od realizowanych działań).
   • Rola logistyki w kształtowaniu wartości użytkowej towaru.
   • Elementy składowe całkowitych kosztów logistyki.
   • Konflikty w sferze kosztów całkowitych logistyki.
   • Czynniki wpływające na znaczenie logistycznej obsługi dostawczej.
   • Przyczyny utrzymywania zapasów w działalności gospodarczej.
   • Elementy składowe kosztów utrzymywania zapasów.
   • Określić wielkość i warunki obowiązywania optymalnej wielkości zamówienia.
   • Reguły zamawiania towarów – wykresy.
   • Czynniki wpływające na wielkość zapasu bezpieczeństwa i sposób ich uwzględniania.
   • Dokładność prognozy popytu a wielkość zapasu bezpieczeństwa.
   • Metoda wtórnego punktu zamawiania – zależności.
   • Zasady selektywnej gospodarki magazynowej.
   • Obszary magazynu i ich funkcje.
   • Systemy składowania (magazynowe).
   • Koncepcja magazynu wysyłkowego.
   • Koncepcja magazynu kompletacji.
   • Przyporządkowywanie miejsc składowania w magazynie.
   • Typy regałów magazynowych.
   • Typy obiektów magazynowych.
   • Funkcje opakowań.
   • Jednostka logistyczna definicja i typy.
   • Łańcuch transportowy i jego rodzaje.
   • Gałęzie transportu – wymienić.
   • Transport intermodalny rodzaje i uzasadnienie.
   • Konkurujące metody transportu.
   • Zasady określania i czynniki wpływające na stawki przewozowe.
   • Formuły sprzedaży – omówić typy.
   • Formuły sprzedaży – omówić przykłady.
   • Zastosowania informatyki w logistyce.
   • Zastosowania systemów eksperckich w logistyce.
   • Metoda siatki wyznaczania lokalizacji obiektów sieci logistycznej.
  2. Decyzję na poszczególne tygodnie w Logistycznej grze decyzyjnej (nie pamiętam dokładnie, ale osiągnąłem duży zysk, który pozwolił na zajęcie pierwszego miejsca).
  3. Rozwiązanie zadania z Polskie Przedsiębiorstwo Piekarnicze (arkusz + solver).
  4. Rozwiązanie zadania z programowania dynamicznego (arkusz + solver).
  5. Sprawozdanie z optymalizacji wielkości zamówienia, Just-In-Time in Kalamazoo.

   

  Pobierz: Zastosowanie informatyki w logistyce.zip

 6. Projektowanie gier

  Maciej Kłak,

  W przedmiotem projektowanie gier od kilku już lat, nieodłącznie związany był (jest?) turniej botów. Osoba, której skrypt wykosi konkurencję w turnieju na „śmierć i życie” otrzymuje zaliczenie ćwiczeń oraz 5 z wykładów. Tak się złożyło, że akurat byłem tym szczęśliwcem, choć trzeba przyznać, że skrypt daleki jest od ideału. W paczce znajdziecie kod zwycięskiego bota napisany w języku Lua.

  Pobierz: Projektowanie gier.zip

 7. Ochrona danych i kryptografia

  Maciej Kłak,

  Skład paczki:

  1. Opracowanie zagadnień na egzamin:
   • System krytpograficzny symetryczny vs. asymetryczny.
   • Przykłady algorytmów symetrycznych i asymetrycznych.
   • Algorytm wyznaczania odwrotności modulo.
   • Długości kluczy i bloków danych w podstawowych algorytmach (DES,3DES, AES).
   • Zalecana długość klucza RSA i DSA od roku 2013 wg. zaleceń NIST.
   • Elementy infrastruktury klucza publicznego (PKI).
   • Do czego służą certyfikaty SSL?
   • Co to jest sieć SAN, jakie wykorzystuje technologie transmisji danych i czym się różni od zwykłej sieci?
   • Co to jest RAID? Co zapewnia RAID-1, a co RAID-5 i RAID-6.
   • Parametry, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu planów odtwarzania po awarii (RPO, RTO, BWO).
   • Co to jest firewall.
   • Co to jest Sender Policy Framework i jak działa.
   • Co to są dane retencyjne w telekomunikacji? (Zobacz np.: Art. 180 Prawa Telekomunikacyjnego).
   • Jaki jest okres „retencji” danych określony w Prawie Telekomunikacyjnym, które weszło w życie 21.01.2013 roku. (zmiany w Art. 180 i Art. 27).
   • Jakie służby są uprawnione do uzyskania informacji o danych abonenta np. używającego danego adresu IP w określonym czasie (należy znać co najmniej 7 takich służb/agencji).
   • Jakie upoważnienie musi posiadać policjant aby uzyskać dostęp do danych identyfikacyjnych abonenta. (określa to ustawa o Policji Art.20c).
  2. Projekt z OWASP WebGoat:
   • AJAX Security – Client Side Filtering
   • Injection Flaws – String SQL Injection
   • Malicious File Execution

   

  Pobierz: Ochrona danych i kryptografia.zip

 8. Zaawansowane technologie internetowe

  Maciej Kłak,

  Jeśli jesteś studentem Politechniki Poznańskiej, a dokładniej specjalizacji Zaawansowane Technologie Internetowe (SUM) oraz szukasz pomocnej dłoni to … dobrze trafiłeś. Tak się składa, że ukończyłem ten kierunek (nawet terminowo) i zostało mi trochę materiałów, które pewnie mogą Ci się przydać.

  W niedługim czasie opublikują ciąg wpisów z kategorii Politechnika Poznańska w których zamieszczę wszystkie moje „dzieła”. Materiały będą udostępnione poprzez zahasłowane archiwa, podzielonego według przedmiotów. Aby uzyskać hasło trzeba się do mnie zgłosić (nie chcę, aby materiały były ogólnodostępne).