Sieci komputerowe

,

Napomknę tylko, że jeśli nie mieliście wcześniej styczności z doktorem Sajkowski, to szczerze zapraszam na jego wykład. Z sieci pewnie nic nowego się nie dowiecie, ale jego dygresje i przemyślenia są naprawdę bezcenne.

Skład paczki:

 1. Sprawozdanie: Adresacji IP v4
  • Sprawdź adres ip oraz maskę podsieci komputera, na którym teraz pracujesz.
  • Przedstaw maskę w postaci skróconej.
  • Podaj adres sieci oraz adres rozgłoszeniowy
  • Podaj zakres i ilość adresów, które można przydzielić komputerom w tej sieci.
  • Wykonaj punkty 2 – 4 dla adresu 172.17.1.14 o masce 255.255.240.0.
  • Podziel sieć 192.168.111.0 /24 na 4 równe podsieci. Podaj tylko ich adresy i maski.
  • Podziel sieć 100.100.64.0 /18 na 3 podsieci – jedną większą i 2 mniejsze. Podaj tylko ich adresy i maski.
  • Dokonaj agregacji adresów z zakresu 140.12.64.0 /24, 140.12.65.0 /24, …, 140.12.127.0 /24. Podaj adres i maskę nadsieci.
  • Dla poniższego rysunku załóżmy następującą sytuację: dostawca usług R1 (jego nazwa bierze się od nazwy rutera R1) dysponuje adresem CIDR 200.200.50.0/23. Część tej przestrzeni przeznacza dla własnych sieci IP, a resztę oddaje swoim poddostawcom R2 i R4. Ci ostatni postępują według podobnego schematu. Zakładając rozmiary sieci takie, jak przedstawiono, zaproponuj schemat adresacji IP dla wszystkich sieci.
  • Utworzyć dwa dodatkowe interfejsy logiczne z dowolnymi adresami ip i maskami. Przetestować i opisać działanie opcji up oraz down polecenia ifconfig na wszystkich interfejsach.
  • Dla sieci przedstawionych poniżej należy przygotować schemat adresacji IP używając adresów z puli prywatnej. Dalej należy skonfigurować interfejsy logiczne komputerów tak, by komputery na końcach każdego połączenia mogły się komunikować.
  • Czy w powyższych przypadkach istnieją interfejsy z adresami ip niedostępnymi dla innych komputerów? Odpowiedź uzasadnić.
 2. Sprawozdanie: Statyczny wybór trasy w systemie Linux, protokół ARP
  • Dla poniższego rysunku zaproponować schemat adresacji IP, używając adresów z puli prywatnej. Zgodnie z przyjętym schematem adresacji skonfigurować interfejsy logiczne wszystkich komputerów.
  • Stosując polecenie route, zdefiniować w komputerach R1, R2 i R3 zawartość ich tablic trasy. Komputery te będą pełnić rolę ruterów.
  • Ustawić w komputerach K1, K2 i K3 odpowiedni adres bram domyślnych. Co by się działo, gdyby ich nie ustawiono?
  • Włączyć w ruterach funkcję przenoszenia pakietów między logicznymi interfejsami (ang. forwarding), wpisując do pliku /proc/sys/net/ipv4/ip_forward wartość 1.
  • Przetestować poleceniami ping oraz traceroute działanie sieci. Wszystkie spostrzeżenia opisać. Czy w tym przypadku istnieją interfejsy z adresami ip
   niedostępnymi dla innych komputerów?
 3. Sprawozdanie: Konfiguracja serwera DNS, Apache, MySQL
  • Korzystając z programu VirtualBox przygotować nową maszynę wirtualną z czystym systemem Linux Debian. W ustawieniach sieciowych wybrać połączenie mostkowe z interfejsem eth0. Zainstalować pakiety bind9, apache2 oraz mysql.
  • Skonfigurować serwer DNS tak, aby obsługiwał domenę podaną na zajęciach (każdy serwer otrzyma swoją).
  • Dla otrzymanej domeny skonfigurować dwie subdomeny podpięte pod różne, prywatne adresy ip podane na zajęciach. Wszystkie adresy powinny być w tej samej sieci.
  • Skonfigurować serwer Apache tak, aby obsługiwał obie subdomeny.
  • Na jednej z subdomen zainstalować dowolną darmową aplikację internetową działająca w oparciu o bazę MySQL, napisaną w języku PHP. W tym celu należy utworzyć nową bazę i użytkownika za pomocą phpmyadmin’a.
 4. Sprawozdanie: Statyczny wybór trasy w systemie Linux, protokół ARP
  • Dla poniższego rysunku zaproponować schemat adresacji IP, używając adresów z puli prywatnej. Zgodnie z przyjętym schematem adresacji skonfigurować interfejsy logiczne wszystkich komputerów.
  • Stosując polecenie route, zdefiniować w komputerach R1, R2 i R3 zawartość ich tablic trasy. Komputery te będą pełnić rolę ruterów.
  • Ustawić w komputerach K1, K2 i K3 odpowiedni adres bram domyślnych. Co by się działo, gdyby ich nie ustawiono?
  • Włączyć w ruterach funkcję przenoszenia pakietów między logicznymi interfejsami (ang. forwarding), wpisując do pliku /proc/sys/net/ipv4/ip_forward wartość 1.
  • Przetestować poleceniami ping oraz traceroute działanie sieci. Wszystkie spostrzeżenia opisać. Czy w tym przypadku istnieją interfejsy z adresami ip
   niedostępnymi dla innych komputerów?
 5. Sprawozdanie: Dynamiczny wybór trasy w routerach Cisco
  • Dla poniższego rysunku zaproponować schemat adresacji IP korzystając z puli adresów prywatnych.
  • Dokonać konfiguracji routerów w taki sposób, aby wybór trasy realizowany był dynamicznie za pomocą protokołu RIP.
  • Przetestować polecenie traceroute wywołane na komputerze K1 w celu znalezienia trasy do komputera K3. Wynik opisać.
  • Przetestować i krótko opisać działanie poleceń show cdp neighbor, show ip protocols, oraz show ip route wywołanych na dowolnym routerze.

 

Pobierz: Sieci komputerowe.zip

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *